cetvrtak, 2. jul 1998.

APEL SKUPSTINI SRBIJE UCESNIKA DVANAESTOG SKUPA EVROPSKIH CASOPISA KULTURE

Zakon o univerzitetu se mora preispitati

Mi, ucesnici Dvanaestog skupa evropskih casopisa kulture, odlucno se protivimo Zakonu o univerzitetu nedavno usvojenom u Skupstini Srbije koji je nezapamcen po svojoj sirovosti i iskljucivosti u Evropi, a ciji je krajnji cilj da ukine akademsku intelektualnu slobodu u Srbiji. Ovaj zakon se mora ponovo ispitati.

Imajuci u vidu cinjenice:

- Na dan usvajanja Zakona, 28. maja 1998, svi predavaci i saradnici Univerziteta izgubili su posao. O obnovi radnog odnosa u roku od naredna dva meseca odlucuje vlada na osnovu nedefinisanih kriterijuma.

- Novog dekana Univerziteta, kao i prodekane pojedinacnih fakulteta direktno bira Vlada Srbije. Zaposleni na Univerzitetu nemaju pravo glasa cak ni pri izboru kandidata, a kamoli pri njihovom biranju na funkciju sto je ranije podpadalo pod nadleznost Saveta Univerziteta.

- Zaposljavanje na Univerzitetu ce se ubuduce odvijati na osnovu cetvorogodisnjih ugovora o kojima ce odlucivati prodekan. Ukida se institucija stalnog zaposlenja, cak i za redovne profesore. Zalbu na odluku moguce je pondeti nadleznom Odboru koga bira ista vlada koja bira i dekana i prodekane.

Odlucno se suprotstavljamo ovim odredbama, kao i drugim odredbama Zakona koje omogucuju mesanje vlade i sve oblike isterivanja po politickim, etnickim ili administrativnim osnovama, sto se svodi na gasenje slobodne misli na univerzitetima u Srbiji i neumitno vodi padu nastavnih, intelektualnih i moralnih standarda.

Aktivno i otvoreno podrzavamo one nastavnike i saradnike Univerziteta koji se opiru novom Zakonu.Verujemo da je samo uz pomoc medjunarodnog politickog, moralnog i pravnog pritiska moguce ubediti Vladu Srbije da povuce ovaj Zakon koji predstavlja kraj bilo kakve autonomije Univerziteta. Zahtevamo neodlozno i kategoricko preispitivanje novog Zakona o univerzitetu. Odbijanje da se to ucini primorace nas da individualno i kolektivno pokrenemo sve otvoreniju javnu i medijsku kampanju u medjunarodnoj stampi u Evropi i Americi.

Potpisano na dan 13. juna 1998, u Kanu, Francuska

(Apel su potpisala 42 urednika uglednih i veoma uticajnih evropskih casopisa. Upucen je, kao otvoreno pismo, Skupstini Srbiji, odnosno njenom predsedniku Draganu Tomicu, u nadi da ce na svom zasedanju obavestiti poslanike o sadrzaju Apela).

Potpisnici:

Samuel Abraham, Kritica & Kontext, Bratislava; Marianne Alphant, Revues parlees, Centre Georges- Pompidou, Paris; David Applefield, Frank, Montreuil, France; Lothar Baier, Francfort; Georges Blecher, New York; John Calder, Ed eur, Angeterre, France; Claus Clausen, Hug, Copenhague; Michele Colombo, L’ Animal, Metz, France; Olivier Corpet, La Revue des revues, Paris, France; Daho Djerbal, Naqd, Algerie; Jean-Michel Espitalier, Java, Paris; Walter Famler, Wespennest, Vienne; Ghislaine Glasson Deschaumes, Transeuropeennes, Paris; Christine GoEmE, France-Culture; Martin Hala, Revolver Revue, Prague; Jodz Hendrdz, Chapman, Edimbourg; Irina Horea, Lettre internationale, Bucarest; David Karlsson, Ord & Bild, Goteborg; Klaus Nellen, Transit, Vienne; Irina Prokhorova, New Literarz Review, Moscou; Hans-Gotz OxEnius, Saarlouis, Allemagne; Antonio Ribeiro, Revista critica de ciencas soetas, Coimbra, Portugal; Roger Rotmann, Revues parlees, Centre Georges-Pompidou, Paris; Benoit Ruelle, Radio France International; Christian Salmon, Parlement international des ecrivains; Obrad Savic, Belgrade Circle, Belgrade, Serbie; Lucile Schmid, Esprit, Paris; William Schuman, L’Animal, Metz, France; Pierre Yves Soucdz, Le Courrier du Centre international d’etudes poetiques, Bruxelles; Jani Virk, Literatura, Ljubljana; Amin Zaoui, ecrivain, Algerie; Gabdz Zipfel, Mittelweg 36, Hambourg; Antonis J. Liehm, Lettre Internationale, Paris; Andre Chabin, Francoise Dufournet, Amal Renne, Michel Richard; Yves Chevrefils- Desbiolles, Albert Dichdz, Catherine Girerd, Marie-Agnes Mesnard, Emmanuel Tarriere.

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /