Home Page
Pisma citalaca Arhiva English page Pretplata


Prvi broj ,,Borbe" izasao je u Zagrebu 19. februara 1922. godine. U NO ratu ,,Borba" izlazi u Uzicu od 19. oktobra do 27. novembra 1941. godine i u Drinicu od 1. oktobra 1942 do 27. februara 1943. godine.

Od 15. novembra 1944. ,,Borba" nastavlja izlazenje u Beogradu, a od 23. marta 1948 i u Zagrebu. Od 1. januara 1988. ,,Borba" se stampa u Beogradu kao jedinstveno izdanje za citavu SFRJ. Na sedamdesetu godisnjicu izlazenja, 19. februara 1992. godine, ,,Borba" postaje nezavisni politicki dnevnik da bi 1. jula 1992. postala i samostalno preduzece u mesovitoj svojini ,,Borba d.d."

Posle pokretanja likvidacionog postupka nad preduzecem ,,Borba d.d." 26. decembra 1994. godine, list nastavlja da izlazi kao ,,Borba" -- vanredno izdanje, da bi od 1. februara 1995. godine nastavio redovno izlazenje pod imenom Nasa Borba.

Osnivac i izdavac: ,,Fininvest'', vlasnik Dusan Mijic, Novi Sad, Bulevar oslobodjenja 92. Direktor: Dusan Malesevic. Glavni i odgovorni urednik: Miomir Brkic.
Priprema sloga: Kompjuterski centar ,,Nasa Borba''
Stampa: Stamparija ,,FORUM'', Vojvode Misica 1, Novi Sad. ISSN 0354-6217

Internet distribucija: Yurope On-Line Communications, California, USA.
Yurope/NB: Natka Buturovic, Nikola Stankovic, Snezana Petrovic.

Adresa Redakcije: 29. novembra 68 b, 11000 Beograd
Telefoni: 011-752-497, 011-750-024, 011-750-483
FAX: 011-750-165

Sva pitanja i komentare u vezi ,,Nase Borbe" mozete uputiti i elektronskom postom na adresu redakcija@nasa-borba.co.yu

Link na druge novine i casopise na mrezi ...


1996 Yurope & ,,Nasa Borba" / Poslednja izmena 18. april, 1997.