cetvrtak, 18. jun 1998.

KAKO VRATITI STAN U POSED U BOSNI I HERCEGOVINI

Stanarsko pravo nije izgubljeno

Zahtevi se podnose do 4. oktobra ove godine, a u stan mora da se vrati najduze za godinu dana od dana kada je zahtev podnet

Do 4. oktobra 1998. godine svi koji su imali stan u drustvenom vlasnistvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a proglasen je napustenim u toku rata i dodeljen drugim osobama na trajno ili privremeno koriscenje, mogu podneti zahtev za vracanje stana u posed. Ukoliko se ne ispostuje taj rok, trajno se gubi stanarsko pravo, kao i u slucajevima da se u roku od godine dana od kada je po zahtevu doneto resenje, stan ne pocne da koristi.

Prema novim imovinskim, odnosno stambenim zakonima koje je pocetkom aprila 1998. godine doneo parlament Federacije, zahtev za vracanje u posed stana imaju pravo da podnesu nosilac stanarskog prava na stanu za koji se podnosi zahtev, ili clan njegovog porodicnog domacinstva, kao i zastupnik koji mora imati punomoc za tu svrhu. Ako je zahtev potpisan, moze ga predati bilo ko. U uputstvu koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uredjenje i okolis, a nasoj javnosti ga prezentovao Koordinacioni centar za ljudska prava u saradnji sa Kancelarijom visokog predstavnika, zahtevi za stanove, ukljucujuci i vojne stanove MUP-a, podnose se opstinskom organu uprave nadleznom za stambena pitanja u opstini gde se nalazi stan, izuzev u Kantonu Sarajevo, gde se podnose kantonalnim organima za stambena pitanja u opstinskim prostorijama. Zahtevi se mogu podnositi licno ili postom (najbolje preporuceno). Osobe registrovane kod opstinskog Ureda za povratak, moraju podneti poseban zahtev za vracanje stana u posed.

Zahtev mora da sadrzi licne podatke, podatke o stanu, datum namere povratka u stan (nije obavezujuci, ali ne moze biti duzi od jedne godine od dana podnosenja zahteva) i izjavu kojom se potvrdjuje nosilastvo stanarskog prava u vreme kada je stan proglasen napustenim. Nadlezni organi nemaju pravo da zahtevaju bilo kakve dodatne informacije. Uz zahtev treba priloziti kopiju ugovora o koriscenju stana, ili ugovora o zameni stana, sudsku odluku kojom se potvrdjuje stanarsko pravo, ili resenje koje zamenjuje ugovor o koriscenju stana. Ukoliko zahtev podnosi clan porodicnog domacinstva, on mora priloziti potvrdu o prijavi prebivalista na adresi stana ciji se povrat trazi, u vreme kada je bio proglasen napustenim (ili uverenje o kretanju). Ko ne moze da obezbedi kopiju nijednog od ovih dokumenata, treba da prilozi drugu pratecu dokumentaciju (na primer, resenje kojim se stan proglasava napustenim, ili se dodeljuje na privremeno koriscenje drugoj osobi, izjasve svedoka, racuni za komunalne usluge...). Medjutim, opstinski stambeni organ mora da primi zahtev i bez jednog od ovih dokumenata, a u tom slucaju nadlezni organ mora sam da izvrsi provere identiteta nosioca stanarskog prava.

Podnosiocima zahteva u skladu sa ranijim zakonom (pre aprila 1998. godine), gde slucaj jos nije pravosnazno resen, preporucuju se podnosenje novog zahteva. Ukoliko je vec doneto resenje u korist podnosioca, a nije izvrseno, ne mora se podnositi novi zahtev za vracanje stana u posed, vec se mora podneti predlog za izvrsenje tog resenja.

S. Jakovic

Rok za resenje ? 30 dana

U uredima opstinskih stambenih organa, kao i u mnogim centrima za pruzanje pravne pomoci nevladinim humanitarnim organizacijama i drugim medjunarodnim organizacijama moze se dobiti standardni formular zahteva. Zahtev treba podneti u dva primerka, a u uputstvu stoji da on ne mora biti na standardnom formularu, iako je to preporucljivo zbog lakse obrade. Nadlezni organi moraju resiti zahtev u roku od 30 dana od prijema zahteva, i dostaviti resenje u roku od 5 dana od dana donosenja.

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /