cetvrtak, 18. jun 1998.

INICIJATIVA FONDA ZA HUMANITARNO PRAVO

Naknade za frekvencije pred Saveznim ustavnim sudom

Beograd. - Fond za humanitarno pravo podneo je Saveznom ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Savezne vlade, od 29. maja 1998. godine, o izmeni Odluke o naknadama za privremeno koriscenje radio-frekvencija i televizijskih kanala. Iako je novom Odlukom vlada smanjila visinu naknade za privremeno koriscenje frekvencija, samo uvodjenje naknade je nezakonito i neustavno. Savezna vlada se pri donosenju ove Odluke, kao i prilikom donosenja odluke o uvodjenju naknada, pozvala na izvrsavanje Zakona o sistemima veza, iako ovaj zakon ne predvidja mogucnost naplate naknade za privremeno koriscenje frekvencija, a donosenje odluke koja je u suprotnosti sa zakonom radi cijeg izvrsenja se donosi, suprotno je clanu 115. Ustava SR Jugoslavije.

Pored toga sto Odluka ima pravne nedostatke, ona je i diskriminatorska jer njome Savezna vlada stvara nejednakost medju elektronskim medijima. Ovom Odlukom se ucesnici poslednjeg konkursa za dodelu frekvencija stavljaju u neravnopravan i izrazito nepovoljniji polozaj u odnosu na Radio-televiziju Srbije i ostale stanice koje su na ranijim konkursima dobile frekvenciju i za cije koriscenje nisu u obavezi da placaju naknadu Saveznoj vladi, smatra Fond za humanitarno pravo.

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /