ponedeljak, 22. jun 1998.

mODEL ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU BEOGRADSKOG CENTRA ZA LJUDSKA PRAVA (5)

Zabrana “govora mrznje"

Zabrana reklamiranja s obzirom na sadrzaj

Clan 70.

Zabranjeno je reklamiranje kojim se vredja javni poredak i moral ili ciji je sadrzaj opscen, ili kojim se podstice na nasilje.

Reklamiranje na nacin iz stava 1 dozvoljeno je samo u pornografskoj stampi i radio ili televizijskim emisijama pornografskog sadrzaja.

Zastita maloletnika

Clan 71.

Reklamiranje ne sme:

1. neposredno navoditi maloletnike da kupe proizvode ili koriste usluge iskorisavajuci njihovo neiskustvo ili lakovernost;

2. neposredno podsticati maloletnike da nagovaraju svoje roditelje ili druga lica da kupe reklamirani proizvod ili koriste reklamiranu uslugu;

3. iskoriscavati posebno poverenje maloletnika u roditelje, nastavnike ili druga lica;

4. neopravdano prikazivati maloletnike u opasnim situacijama;

5. skoditi interesima dece.

Oznacavanje reklama u javnim glasilima

Clan 72.

Reklame koje se objavljuju posredstvom stampe moraju se jasno i vidno odvojiti od ostalih sadrzaja.

Reklame koje se objavljuju posredstvom radija ili televizije moraju se jasno i vidno odvojiti od ostalog programa.

Ako je u pitanju placeni termin za reklamiranje na radiju ili televiziji, mora se vidno naznaciti da je emisija placena, i to na taj nacin sto ce se najmanje svakih pet minuta, a u svakom slucaju na pocetku i na kraju placenih termina ta cinjenica jasno stavljati do znanja slusaocima, odnosno gledaocima.

Obim emitovanja reklama u javnim glasilima finansiranim iz budzeta

Clan 73.

Ukupan prostor za objavljivanje reklama u javnim glasilima ciji su osnivaci drzavni organi ili koja se u celini ili preteznim delom finansiraju iz javnih prihoda ne sme biti veci od 20 odsto primeraka stampe. Ukupno vreme emitovanja reklama u javnim glasilima ciji su osnivaci drzavni organi ili koja se u celini ili preteznim delom finansiraju iz javnih prihoda ne sme da iznosi vise od 20 odsto emitovanog programa.

Reklamiranje tokom direktnih prenosa sportskih priredbi posredstvom radija ili televizije

Clan 74.

Emitovanje reklama tokom direktnih prenosa sportskih priredbi posredstvom radija ili televizije dozvoljeno je samo u toku prekida sportskog dogadjaja koji se prenosi.

Reklame koje se emituju posredstvom televizije u toku direktnih prenosa sportskih priredbi moraju se emitovati tako da reklama zauzima najvise jednu cetvrtinu slike, i to na takav nacin da se u najmanjoj mogucoj meri ometa pracenje sportskog dogadaja koji se prenosi.

Emitovanje reklama tokom direktnih prenosa sportskih priredbi na programima televizijskih i radio stanica ciji je osnivac drzavni organ ili koje se u celini ili preteznom delu finansiraju iz javnih prihoda nije dozvoljeno.

Reklamiranje tokom prikazivanja filmova i televizijskih serija

Clan 75.

Tokom prikazivanja filmova i televizijskih serija emitovanje reklama dozvoljeno je u najduzem trajanju od 15 odsto od duzine trajanja filma odnosno TV serije.

Emitovanje reklama tokom prikazivanja filmova i televizijskih serija na programima televizijskih stanica ciji je osnivac drzavni organ ili koje se u celini ili preteznom delu finansiraju iz javnih prihoda nije dozvoljeno.

Reklamiranje putem posebnih emisija za promociju i narucivanje proizvoda i usluga

Clan 76.

Reklamiranje putem posebnih emisija za promociju i narucivanje proizvoda i usluga (tele-shop, TV izlog i slicno) na programima televizijskih i radio stanica ciji je osnivac drzavni organ ili koje se u celini ili preteznom delu finansiraju iz javnih prihoda dozvoljeno je samo u periodu od 00 do 06 casova.

Reklamiranje politickih organizacija

Clan 77.

Sva javna glasila duzna su da omoguce reklamiranje registrovanih politickih organizacija i ostalih ucesnika na izborima pod jednakim uslovima.

Reklamiranje registrovanih politickih organizacija i ostalih ucesnika na izborima u javnim glasilima ciji su osnivaci drzavni organi ili koja se u celini ili preteznim delom finansiraju iz javnih prihoda tokom predizborne kampanje besplatno je i uredjuje se posebnim pravilima, kojima se obezbedjuje jednaka zastupljenost svih.

(. . .)

6. OBJAVLJIVANJE PORNOGRAFIJE

Zabrana objavljivanja pornografije putem radija i televizije

Clan 79.

Zabranjeno je objavljivanje informacija pornografskog sadrzaja putem radija i televizije.

Zabrana iz stava 1 ne vazi za javna glasila za prijem cijeg programa su potrebni posebni tehnicki ili drugi uslovi.

Javna glasila koja emituju informacije pornografskog sadrzaja, ne smeju emitovati programe namenjene maloletnicima.

Zabrana javnog izlaganja, reklamiranja i oglasavanja pornografije putem stampe

Clan 80. Ne sme se javno izlagati stampana stvar koja na naslovnoj ili poslednjoj strani ima pornografski sadrzaj.

Pornografska stampana stvar na naslovnoj i poslednjoj strani mora imati vidno upozorenje da sadrzi pornografiju, kao i upozorenje da nije namenjena maloletnicima.

U slucaju postupanja protivno stavu 1 ili 2 ovoga clana, organ nadlezan za inspekcijske poslove ovlascen je da oduzme stampanu stvar ili nalozi da se postupi shodno stavu 1.

7. ZABRANA “GOVORA MRZNJE"

Zabrana “govora mrznje"

Clan 81.

Zabranjeno je objavljivanje informacija radi podsticanja na diskriminaciju, mrznju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etnickoj grupi ili polu.

Tuzba

Clan 82.

Lice na koje se kao pripadnika grupe licno odnosi informacija iz clana 81 ima pravo da podnese tuzbu sudu protiv autora informacije i protiv odgovornog urednika javnog glasila u kome je informacija objavljena, kojom moze da zahteva izricanje novcane kazne autoru i odgovornom uredniku, zabranu ponovnog objavljivanja pod uslovima iz clana 207 i objavljivanje presude na trosak tuzenih.

Protiv autora i odgovornog urednika tuzbu moze podneti i svako pravno lice ciji je cilj zastita sloboda i prava coveka i gradjanina, kao i organizacija ciji je cilj zastita interesa grupa iz clana 81.

Ako se informacija iz clana 81 licno odnosi na odredjeno lice, pravno lice iz stava 2 ovog clana moze podneti tuzbu samo uz pristanak lica na koga se informacija odnosi.

Oslobodjenje od odgovornosti

Clan 83.

Autor i odgovorni urednik nece odgovarati ako je informacija iz clana 81 deo naucnog ili novinarskog teksta koji se bavi javnom stvari a objavljena je:

1. bez namere da se podstice na diskriminaciju, mrznju ili nasilje protiv lica ili grupe lica iz clana 81, posebno ako je takva informacija deo objektivnog novinarskog izvestaja;

2. s namerom da se kriticki ukaze na diskriminaciju, mrznju ili nasilje protiv lica ili grupe lica iz clana 81 ili na pojave koje predstavljaju ili mogu da predstavljaju podsticanje na takvo ponasanje.

Odredjivanje visine kazne

Clan 84.

Kod odredjivanja visine kazne, sud narocito uzima u obzir cinjenicu da objavljena informacija predstavlja izraz programske orijentacije javnog glasila ili da se takve informacije ucestalo objavljuju u tom glasilu.

(. . .)

Sutra: Prava i obaveze novinara

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /