petak, 26. jun 1998.

ODLUKA VLADE CRNE GORE

Blokada racuna zbog izbegavanja poreza

Podgorica, Beta. - Vlada Crne Gore odlucila je da blokira ziro-racune svim firmama u republici koje nisu platile porez na promet. Vlada je juce zaduzila Republicku direkciju javnih prihoda da sprovede tu meru zbog rasprostranjenog izbegavanja placanja poreza na promet, poreza i doprinosa na licna primanja i naknada za koriscenje prava na koncesiju.

Obveznici koji dugove izmire u narednih 15 dana zaracunate kamate ce biti smanjene za 65 procenata, navodi se u saopstenju sa sednice vlade. Direkcija za javne prihode obavezana je da u narednih mesec dana, u saradnji sa nadleznim ministarstvima, sacini dinamicki program naplate ostalih neplacenih javnih prihoda.

Posaljite nam vas komentar! Izbor vasih reagovanja i misljenja objavljujemo.
© 1995 - 1998 Yurope & ,,Nasa Borba" / Sva prava zadrzana /