"Koncentracija vlasti"

Ivar Berger (gerber@EUnet.yu)
Sat, 21 Feb 1998 13:01:57 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000C_01BD3EC8.E4398C80
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Po=B9tovani,

ve=E6 nekoliko puta sam hteo da vam skrenem pa=BEnju na razne (mahom =
sitne) nepreciznosti u va=B9im =E8lancima, no uvek sam mislio da nisu =
bitne. No, skre=E6em vam pa=BEnju na =E8lanak u Nedeljnom dodatku =
"Koncentracija vlasti" (strana III), gde ste naveli da se radi o jednom =
istom =E8oveku - Dejan Kova=E8evi=E6, koji je po vama i ministar i =
direktor Energoprojekta i predsednik UO Mostogradnje.=20

Naravno radi se o dva =E8oveka - koji se isto zovu.

Takvi propusti, koliko god da su na prvi pogled nebitni, mogu da dovedu =
u pitanje i ostale =E8injenice koje objavljujete u, ina=E8e vrlo =
kvalitetnim, =E8lancima va=B9eg lista.

S po=B9tovanjem,

Ivar Berger

------=_NextPart_000_000C_01BD3EC8.E4398C80
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">

Poštovani,
 
ve=E6 nekoliko puta sam hteo da vam = skrenem pa=BEnju=20 na razne (mahom sitne) nepreciznosti u vašim =E8lancima, no uvek = sam mislio=20 da nisu bitne. No, skre=E6em vam pa=BEnju na =E8lanak u Nedeljnom = dodatku=20 "Koncentracija vlasti" (strana III), gde ste naveli da se radi = o=20 jednom istom =E8oveku - Dejan Kova=E8evi=E6, koji je po vama i ministar = i direktor=20 Energoprojekta i predsednik UO Mostogradnje.
 
Naravno radi se o dva =E8oveka - = koji se isto=20 zovu.
 
Takvi propusti, koliko god da su na prvi pogled = nebitni, mogu=20 da dovedu u pitanje i ostale =E8injenice koje objavljujete u, ina=E8e = vrlo=20 kvalitetnim, =E8lancima vašeg lista.
 
S poštovanjem,
 
Ivar Berger
 
 
------=_NextPart_000_000C_01BD3EC8.E4398C80--