Kada je kraj ovog veka ?????

Milenko Zoric (mzoric@voban.voban.co.yu)
Wed, 4 Mar 1998 10:18:35 +0100


U tekstu o "crvenim pasosima" Vam se potkrala greska. Zadnji dan ovog
veka/milenijuma nije 31.dec.1999. nego 31.dec.2000.

Pozdrav.

Milenko Zoric, Novi Sad