KOMENTAR: OTROVANA EKONOMIKA

NEIL DEUTSCH (deutsch_n@yahoo.com)
Mon, 27 Apr 1998 00:56:33 -0700 (PDT)


pozdrav redakciji

želim vas ovim putem zahvaliti na izuzetnim dobrim
izdanjima vašeg cijenjenog lista kojeg čitam kada mi se pruži prilika
. posebna pohvala ide na vašu objektivnost.
uz iskrene želje za daljini uspješni rad primite moj pozdrav

_________________________________________________________
DO YOU YAHOO!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com