Zabranjen ulaz u SRJ nemackim studentima

Zoran Nikolic (zokimail@opennet.org)
Tue, 16 Jun 1998 03:39:08 +0200


Informativna agencija Studentskih unija (IASU)
iasu@stud1.etf.bg.ac.yu
Nu=9Aiceva 4/IV

Zabranjen ulazak grupi studenata i sindikalaca u SRJ

Beograd, 17. jun (IASU) - Jugoslovenska ambasada u Saveznoj republici
Nemackoj odbila je juce da izda vize grupi od dvadeset nemackih studentsk=
ih
i sindikalnih rukovodilaca. Grupa studenata i sindikalaca je trebalo da
poseti UGS Nezavisnost i Studentske unije Srbije. Posetu su organizovali
Hans Bekler fondacija (Hans Boeckler Stiftung) i Nemacki sindikat (DGB).
U jugoslovenskoj ambasadi je receno da studentski i sindikalni lideri,
uprkos uredno overenim pozivima koje su dobili iz Jugoslavije, ne mogu da
dodu u Srbiju i posete svoje kolege. "Grupa studenata da ude u Jugoslavij=
u?
Naravno da ne moze", glasio je odgovor u Ambasadi SRJ.

-kraj-