svim srbima svijeta

LANA KARLOVACKA TISKARA (lkt@ka.tel.hr)
Fri, 31 Jul 1998 14:27:08 +0200


Četnici !
Sve vas treba poklati

u Hrvatskoj (NDH) za vas nema mjesta !