pitanje

jds05@gnofn.org
Fri, 31 Jul 1998 14:57:29 -0500 (CDT)


Kada ce Nasa Borba na Internetu poceti ponovo da izlazi? Da li su jos uvek
u pitanju samo tehnicki problemi - njih nije bilo ni u vreme studentskih
demonstracija.