pismo

NEMETH Andor (a3nemand@gyakg.u-szeged.hu)
Wed, 18 Dec 1996 17:49:35 MET+1


Zdravo!

Meni veoma svidja vasa Nasa Borba.Volim demokratske novine!
Imam jednog pitanja:Gde ima Internet u Jugoslaviju?
(meni najbolje Subotica...)

Hvala!
Andor
P.S.
Sorry for my serbian language!I haven't spoken for ages...

----------------------------------------------------------------------
- Andor Nemeth , E-mail:a3nemand@gyakg.u-szeged.hu -
- Home address: 24400 Senta , Beogradska ul 63. , Yugoslavia -
- Temp.address: 6725 Szeged , Boldogasszony sgt. 26.-28. , Hungary -
- Tel.(in YU) : Int.+381-24-815-622 -
----------------------------------------------------------------------