Pismo Klintonu (30 avgust)

Zivomir Masic (zmasic@interlog.com)
Sun, 31 Aug 1997 07:47:26 -0700


Ovo pismo me podseti na telegram koji je jedna partijska organizacija iz
Sarajeva poslala Ajzenhaueru za vreme kongoanske krize (1960). Telegram
je glasio: Prestanite odmah sa agresijom ili sazivamo partijski
sastanak."

Zivomir Masic
Toronto Kanada