Re: Pismo Klintonu (30 avgust)

Natka Buturovic (natka@slip.net)
Sun, 31 Aug 1997 10:10:57 -0700


Zivomir Masic wrote:
>
> Ovo pismo me podseti na telegram koji je jedna partijska organizacija iz
> Sarajeva poslala Ajzenhaueru za vreme kongoanske krize (1960). Telegram
> je glasio: Prestanite odmah sa agresijom ili sazivamo partijski
> sastanak."
>
> Zivomir Masic
> Toronto KanadaIma i drugacija verzija telegramske dosjetke.

Pocetak Prvog blakanskog rata zatekao je dvojicu
Crnogoraca u Bugarskoj. Oni presaviju tabak pa napisu
sitnu knjigu na Cetinje. " Hocete li da se vracamo ili
da Turke udarimo s ledja"

A ni ona nas i Rusa ima 200 miliona - nije daleko od ovoga.

Pozdrav
Natka Buturovic