Uvod

Somborska opstina pripada Panonskom basenu. Sve njene prirodne karakteristike su u funkcionalnoj zavisnosti od ove makromorfoloske celine. Zastupljena je kontinentalna klima u citavoj niziji i specificna hidrografska mreza sa velikim ravnicarskim rekama malog pada i velikog proticaja. Svojim radom one modifikuju povrsinu ravnice, izgradjujuci aluvijalne ravni od svojih nanosa i ostale geomorfoloske oblike. Specificnost hidrografije ogleda se i u postojanju prostranih ritova duz tokova reka. Znacajan elemenat njihovog izgleda predstavljaju biocenoza hrasta i ostalih biljnih i zivotinjskih vrsta. Ovi ritovi su bogati ribom i vrstama koje se njima hrane. S obzirom na savremeni trend denaturizacije ovih prostora, postavljen je ozbiljan problem oko zastite preostalih ekosistema.

Sombor je suocen sa problemom neprekidnog isusivanja svoje teritorije. Problem se ogleda u nestajanju bara i mocvara, ali i u pojavi suse na obradivim povrsinama. Ovo uslovljava dalju degradaciju i osiromasivanje Sombora vodom i zivim svetom, koji je vezan za nju. Jos nije poznato u kojoj je meri ovaj problem zahvatio opstinu Sombor.

Sasvim je izvesno da bi somborska opstina morala reagovati kao celina u svim sferama resavanja ove problematike: od konkretnih postupaka zastite pojedinih vrsta i prestanka zagadjivanja njihovih stanista, pa sve do edukativne i promotivne aktivnosti. Rezultati ovog projekta ne bi trebalo da ostanu zatvoreni u naucnim krugovima, vec ih treba pokazati siroj javnosti. U ovome bi organizacije i udruzenja koja su u neprekidnom kontaktu sa javnoscu, morale odigrati kljucnu ulogu.

Sombor sa okolinom mogao bi privuci paznju turista. Zato je deo istrazivanja posvecen mogucnostima turisticke aktivacije ovih terena. Da bi izbegli turisticko divljanje i vandalizam, potrebno je ispitati osnovne karakteristike turisticke valorizacije prostora i dati smernice daljim turizmoloskim ispitivanjima.

Backo-monostorski rit bice u centru istrazivanja. Na osnovu dostupne literature uvidjamo da je ova celina rit sa ocuvanim ekosistemima na jednoj strani i naselje kao izrazito izmenjen sadrzaj prostora, na drugoj. To su i najatraktivniji objekti koje bi trebalo ukljuciti u turisticku ponudu opstine. Ovim ne zelimo da umanjimo znacaj drugih motiva, vec gore pomenutim, vratimo mesto koje im pripada.

Zadatak ovog projekta je da utvrdi stanje ekosistema u opstini i da da smernice daljeg istrazivanja. Na njegovoj osnovi bili bi utvrdjeni predlozi programa zastite i unapredjenja ocuvanih predela.

Kamp