Tufuri kao pojava

pojava-tufuri

Kao jedna od specifičnih formi periglacijalnih oblika reljefa javljaju se tufuri, odnosno mrazno-snežaničke travne humke.

Ovi oblici nastaju kriogenim izdizanjem tla. vezani su za terene koje karakteriše moćniji pedološki sloj i povećana vlažnost ovog sloja. U našem podneblju oni se javljaju u visokoplaninskom klimatskom pojasu.

pojava-tufuri
Treca faza Cetvrta faza - ostatak tufura
Slozeni tufur

U svom životu tufuri prolaze kroz tri razvojne faze (mladost, zrelost i starost). Svaka od ovih faza ima svoj specifučni izgled. Morfometrijskom analizom utvrđeno je da su prosečne dimenzije tufura na Beljanici 80/60/25 cm.

Lokaliteti - Recke