Lokaliteti

Rečke

Ovaj lokalitet se nalazi na severnoj strani planine Beljanice na nadmorskoj visini od 950m. Po dolini teku dve rečice, od kojih veća ponire u jednom od najdubljih ponora u Srbiji (Ivkov ponor - 156m).

Recke
Erozija Soliflukcija

Stoletna bukova šuma koja je nekada prekrivala čitav predeo isečena je šezdesetih godina. što je omogućilo postanak tufura.
Tragovi sece

Ostaci sume

Oko usamljenog drveća koje je ostalo nakon seče uočava se nedostatak tufura, najverovatnije usled mikroklimatskih razlika i smanjene vlažnosti.

Gde nema tufura ?
Polje tufura

Na ovom lokalitetu su pronađeni i najlepši primerci tufura. Ujedno oni su ovde bili i najbrojniji, što je posledica velike vlažnosti ovog predela.

Tufuri Lokaliteti - Busovata i vrh Beljanice