Lokaliteti

U okviru ovog istraživanja uočena su tri lokaliteta na kojima se javljaju ovi oblici. Svi lokaliteti ispunjuju osnovne uslove za postanak tufura (mali nagib, debeo pedološki sloj, veliku vlažnost i pogodnu klimu). Ovi istraženi lokaliteti su Rečke, Busovata i vrh Beljanice (Pirašice).

Busovata

Busovata se nalazi na 1020 m nadmorske visine u severozapadnom delu Beljanice. Kroz krašku uvalu takođe teče reka koja je duboko usečena u sedimentne naslage.

Dimenzije tufura

Na ovom lokalitetu uočen je znatan broj periglacijalnih oblika koji su slični tufurima, ali su znatno većih dimanzija. Ovi oblici se nazivaju palsa humke i takođe su vezani za kriogeno izdizanje tla.

Vrh Beljanice
Vrh Beljanice

Sam vrh Beljanice ima nadmorsku visinu od 1339m, dok su tufuri nađeni u jednoj udolini južno od vrha na 1290 m nadmorske visine.

Panorama

Na vrhu su tufuri manjih dimenzija što se dovodi u vezu sa znatno manjom vlažnošću pedološkog sloja. Sa vrha se pruža divan pogled na Kučajske planine i planinu Rtanj u daljini.

Vrh Beljanice

Lokaliteti - Recke