Sta posmatrati na Suncu


Pitanja

1. Sunceva atmosfera se sastoji od sledeca tri sloja:

  • Fotosfera
  • Stratosfera
  • Korona

  • Fotosfera
  • Hromosfera
  • Korona

  • Fotosfera
  • Egzosfera
  • Termosfera


2. Srednja sirina fotosfere je:

200 km
300 km
350 km