Sadrzaj


Predgovor

Sunce je predmet interesovanja velikog broja istrazivaca, astronoma amatera i sirokog kruga ljubitelja astronomije. O metodama posmatranja Sunca i obradi podataka dobijenih posmatranjem pisano je u domacoj literaturi, ali su u vecini publikovanih radova, obuhvaceni samo pojedini segmenti ove problematike. Zbog toga se javila potreba da se na jednom mestu prikazu osnovne metode i tehnike posmatranja Sunca.

Sunce se ubraja u malu grupu astronomskih objekata koji su veoma pogodni za nastavnu obradu. Uz pomoc skolskog teleskopa mogu se posmatrati Sunceve pege i fakule, pomracenja Sunca, prolazi Merkura i Venere preko Suncevog diska i niz drugih pojava veznih za nasu maticnu zvezdu. To daje velike mogucnosti nastavnicima da kvalitetno realizuju nastavnu jedinicu o Suncu i da znacajno podignu kvalitet rada skolskihsekcija iz geografije i astronomije.

Ova knjiga moze korisno posluziti i studentima geografije za nastavnu praksu iz predmeta Matematicka geografija.

Ucenici srednjih skola i studenti mogu uspesno da ovladaju vizuelnim i fotografskim metodama posmatranja Sunca. Zbog toga istrazivanje Sunceve aktivnosti moze biti neiscrpan izvor tema za samostalan rad ucenika i studenata (maturski radovi, radovi za takmicenja, diplomski radovi). Ukoliko je sekcija u obrazovnoj ustanovi aktivna, dobro organizovana i strucno vodjena od strane nastavnika pracenje Sunceve aktivnosti moze postati ozbiljan i dugorocan istrazivacki program.

Sunce je takodje pogodan objekat i za popularizaciju astronomije. Organizovanje posmatranja pojava u Suncevoj atmosferi, delimicnih i totalnih pomracenja i prolaza Merkura i Venere preko Suncevog diska za ucenike i gradjanstvo su idealna prilika za popularizaciju astronomije i prezentaciju rada astronomskih udruzenja.

Ova knjiga predstavlja uvod u osnovne metode vizuelnog posmatranja i fotografisanja Sunca, pa je stil pisanja prilagodjen ucenicima srednjih i visim razredima osnovnih skola.

Knjiga je ilustrovana odgovarajucim grafickim prilozima, fotografijama, neophodnim tabelama i primerima za vezbu, kako bi korisniku bilo sto pristupacnije za samostalan rad.

U pripremi knjige pomogli su mi: Natasa Djeric (fotografije), Tanja Petrovic (lektura teksta), Vladimir Milovanovic (graficki prilozi), Vladimir Manic (racunarska priprema WWW prezentacije, graficki prilozi) i Stanislav Zunjic (racunarska priprema WWW prezentacije).

Posebno se zahvaljujem recenzentima Dr Aleksandru Kubiceli i Aleksandru Tomicu na korisnim primedbama i sugestijama.

Kompletna verzija za Web i na CD-u pojavice se
pocetkom septembra 1996. godine.

U Moravcima, 1. 6. 1996. godine.

Zoran Tanasijevic


Sta posmatrati na Suncu