Sta posmatrati na Suncu


Zadaci za samostalan rad

1. Pretpostavi da se Sunce nalazi na rastojanju 10.000 svetlosnih godina od centra galaksije. Napisi kakve bi to posledice imalo na Suncev sistem i planetu Zemlju?

2. Pretpostavi da Sunce nema atmosferu. Napisi kakve bi to posledice imalo na Suncev sistem i planetu Zemlju.

3. Pronadji u starim zapisima pojave Suncevih pega vidljive slobodnim okom. Da li postoji ciklicnost u pojavi pega?