Vladimir Manic   Vladimir
Manić

Rođen 10. maja 1974. godine u Nišu. Završio gimnaziju "Bora Stanković" u Nišu. Bio je polaznik Istraživačke stanice Petnica na programima elektronike, matematike i geografije. Jedan od osnivača Geografskog istraživačkog društva, Beograd.

Trenutno student III godine Elektronskog fakulteta u Nišu, na smeru računarska tehnika i informatika (RTI). Pored ovoga je mlađi saradnik Istraživačke stanice Petnica i član izvršnog odbora i koordinator za Geografske informacione sisteme GID-a.

Računarima se bavi jos od osnovne škole. Autor programa za hidrološku statistiku REKE, koji je prezentovan na prvom jugoslovenskom savetovanju o GIS tehnologijama - YUGIS '96.

Od kraja 1995. godine interesuje se za WEB i izradu prezentacija. Administrira prezentacije GID-a, programa geografije ISP-a, a radi i na prezentaciji Elektronskog fakulteta u Nišu, Banja i klimatskih mesta Srbije i preduzeća PAKOM iz Niša. Radio je i na prezentaciji Studentskog protesta u Nišu.

Trenutno radi na više GIS projekata u okviru GID-a i ISP-a. Interesuje se za programiranje u Javi, kao i administriranje UNIX-a i mreže.

Hobi: FOTOGRAFIJA !!!

Kontakt adresa:
Manić Vladimir
II prilaz Vojvode Tankosića 11
18000 Niš

e-mail: manic@ni.ac.yu