URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Thu, 23 Feb 95 06:40:31 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Zena vas prosi, da bi sli k telefonu,`` pravi
gostilnicar gostu, ki igra karte.
,,Prosi? ... To pa ni moja zena!``