URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Thu, 23 Feb 95 06:32:34 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Kako bi definiral intelektualca?``
,,To je clovek, ki gre v knjiznico tudi tedaj, ko ne
dezuje.``