URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Thu, 23 Feb 95 06:35:02 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Svicarski pisatelj in gledaliscnik N.O. Scarpi (s pravim
imenom Fritz Bondy, 1888-1949) je bil navdusen zbiralec
anekdot a ocitali so mu, da jih prevec ponavlja.
,,To mi boste pa ze morali oprostiti,`` je odgovarjal, ,,da
svoje anekdote veckrat pripovedujem. Drugace jih bom se
pozabil!``