URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Sat, 25 Feb 95 06:36:40 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Stiriletna Mojca je dobila bratca. Ko hoce k mami, je teta
ne pusti.
,,Zdaj se ne mores. Storklja, ki je prinesla Janezka, je
mamico kljunila v nogo, predem je odletela.``
,,O, ti uboga mamica,`` zastoka Mojca, ,, Najprej tezek
porod, zdaj pa se to!``