URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Sun, 26 Feb 95 11:20:10 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Ucitelj: ,,S kom se je boril Ahil pred Trojo?``
Ucenec: ,,S Plutonom.``
Ucitelj: ,,Napacno.``
Ucenec: ,,No, potem pa z Neronom.``
Ucitelj: ,,Spet narobe.``
Ucenec: Potem pa Hektorjem -- vem, da je bil eden od nasih
psov.``