URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Fri, 10 Mar 95 18:29:41 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------
Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Ali veckrat trpite za nespodobnimi seksualnimi
predstavami?`` vprasa psihiater pacienta.
,,Trpim? Prav nasprotno, gospod doktor, prav vsec so mi!``