URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Tue, 14 Mar 95 19:34:58 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------
Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Angle"ski admiral John Bembow (1650-1702) je bil sprva
navaden mornar. Ko je v pomorski bitki opazil, da je tovari"s
poleg njega padel na tla, ga je vpra"sal:
,,Kaj se je zgodilo?``
,,V nogo me je zadelo.``
Bembow si ga je nalo"zil na ramo, da bi ga odnesel k
ladijskemu zdravniku. Spotoma je priletela krogla in odbila
ranjencu glavo. Ko je prinesel ubogega tovari"sa k zdravniku,
je ta rekel:
,,Kaj naj po"cnem s "clovekom, ki nima glave?``
,,Kaj?`` je zavpil Bembow. ,,O, ta slepar! Meni je pa
rekel, da je ranjen v nogo!``