URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 13 Mar 95 08:04:13 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------
Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

V Aucklandu a Novi Zeladiji se je na zatozni klopi znasla
cela druzina, katere imena raje niso sporocili. Poglavar
druzine, nepismeni in upokojeni doseljenec, je umrl ze pred
petnajstimi leti, druzina pa je vse doslej mirno prejemala
njegovo pokojnino. Neupraviceni dohodek so dosegli tako, da
so staremu po smrti odsekali desni kazalec in ga
konzervirali, potem pa pritiskali na potrdila o dobljenih
pokojninah, kakor je nepismeni Novozelandcan delal tudi, ko
je bil se ziv.