URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Sun, 12 Mar 95 19:52:06 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------
Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Neki filatelist iz Malage v Spaniji je postal lastnik
dragocenega unikata. Poslal je v Madrid pismo spanskemu
kralju Carlosu, opremljeno z naslovom palace, v kateri zivi
monarh. Pismo je dobil nazaja s pripombo madridske poste, da
je NASLOVNIK NEZNAN. Na pismu so bile tri znamke s kraljevo
podobo, pa ga ocitno kljub temu niso uspeli odkriti.