6. URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 23 Jan 95 18:39:19 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Boksarski prvak hoce posneti svojo prvo plosco.
,,Kdo pa mu je rekel, da zna peti?`` se cudi tonski
mojster.
,,Nobeden,`` meni njegov kolega, ,,ampak nihce se mu ni
upal povedati, da ne zna!``