6. URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Wed, 25 Jan 95 12:15:45 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Nekaj cudnega se dogaja z menoj, gospod doktor,`` potozi
pacient, ,,obcutek imam, da sta v meni dve osebi.``
,,Ali bi to malo natancneje razlozili?`` rece psihiater.
,,Ampak nikar ne govorita oba naenkrat!``