URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Fri, 27 Jan 95 06:54:18 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Pogoji za nastavitev moje privatne tajnice so cisto
preprosti,`` razlaga sef. ,,Hocete ali nocete?``