URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Sun, 29 Jan 95 10:59:30 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Marica pride vsa objokana k svoji materi:
,,Mama, vsega je konec! Marko se hoce lociti od mene!``
,,Tako? Ali ti je to povedal?``
,,To ne, ampak cele noci v postelji bere.``
,,Zaradi tega pa res ni treba biti vznemirjena. Kaj pa
bere?``
,,Zenitne oglase.``