URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 30 Jan 95 12:03:05 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Po prekrokani noci gre student na predavanje. Kmalu
zakinka. Opazi ga profesor in ga opozori:
,,Ampak tu vendar ne morete spati!``
,,Bo slo, gospod profesor! Samo malo bolj potiho morate
govoriti.``