URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Wed, 01 Feb 95 18:45:38 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Vozno karto imate za Jesenice, vlak pa pelje proti
Novemu mestu!`` pravi sprevodnik.
,,Ja, zakaj pa nihce ne pove strojevodji, da vozi v
napacno smer?``