URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Sun, 05 Feb 95 09:54:33 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Gledalci prihajajo iz kina. Moz pravi zeni:
,,Film je posnet tocno po romanu, ki sem ga navadno
bral. Celo zaspal sem na istem mestu.``