URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 06 Feb 95 16:41:06 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Kaj bi dobili, ce bi krizali molja s slonom?``
,,Ogromne luknje v puloverju.``