URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 06 Feb 95 16:43:37 -0800

Ce za posamezni prispevek ni izrecnih omejitev, KRPAN dovoljuje
nadaljnje nepridobitno razsirjanje prispevka pod pogojem, da je
ustrezno naveden vir ter polno ime Slovenskega svetovnega
racunalniskega omrezja KRPAN.
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

,,Draga, jutri bom koncno stopil pred tvojega oceta in ga
zaprosil za tvojo roko!``
,,Da, cas bi ze bil. Ze ves teden oblaci vsak dan svezo
srajco.``