URA SLOVENSCINE

andrejbrodnik@netcom.com
Mon, 13 Feb 95 06:32:53 -0800

Uredni{tvo:
Andrej Brodnik (Andy): ABrodnik@UWaterloo.CA; UEK::ANDY
Sre~ko Vidmar: Lucky@Refuge.Colorado.Edu
--------------------------------------------------------------------

< PODLISTEK >

Na vojaskih vajah kopljejo obrambne jarke. Rezervist Sivic
je skopal ze dva metra globoko luknjo. Mimo pride kapetan in
pravi:
,,Zakaj pa tako globoko? Tako sploh ne vidis sovraznika!``
,,Me tudi cisto nic ne zanima!`` pojasni vojak.