YUQwest: Ispravka

MaraStoyan@aol.com
Fri, 19 Feb 1999 16:00:55 EST


o
o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Posting:
o o oooo o o oooo oooo o Lista@YUQwest.org
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o oooo oooo o
o o o o o oo oo o o o Admin:
o oooo oooo o o oooo oooo ooo Majordomo@YUQwest.org
o
ooo

In a message dated 2/19/99 11:22:46 AM Pacific Standard Time, MaraStoyan
writes:

<< emocija ometa racionalan sud i frekvencija tih smetnji je upravno
proporcionalna sa obrazovanjem.

treba da pishe sa neobrazovanjem.

Sorry, frekvencija TGIF:)

B.