YUQwest: Propovjednik

From: Nebojsa Jovicic (jovicic@hotmail.com)
Date: Wed Dec 29 1999 - 20:36:22 PST


                                            o
     o ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Posting:
      o o oooo o o oooo oooo o Lista@YUQwest.org
       o o o o o o o o o o
        o o o o o o o o oooo oooo o
        o o o o o oo oo o o o Admin:
        o oooo oooo o o oooo oooo ooo Majordomo@YUQwest.org
                      o
                      ooo

Povodom ispraznosti vremena, a shodno ulasku u sledece hiljadugodisje,
dolenaveden je odlomak iz starozavetne knjige Propovednika. Ostatak se
nalazi na: http://www.hbk.hr/biblija/sz/prop.htm#prop3

Srecna Nova Godina. Hristos se rodi!

_nebojsa

Propovjednik

#1 Misli Propovjednika, Davidova sina, kralja u Jeruzalemu.

(2) Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad
ispraznošću, sve je ispraznost!

(3) Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod
suncem?

PRVI DIO

Proslov

(4) Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje.

(5) Sunce izlazi, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle
izlazi.

(6) Vjetar puše na jug i okreće se na sjever, kovitla sad ovamo sad onamo i
vraća se u novom vrtlogu.

(7) Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja; odakle teku rijeke, onamo
se vraćaju da ponovo počnu svoj tok.

(8) Sve je mučno. Nitko ne može reći da se oči nisu do sita nagledale i uši
dovoljno naslušale.

(9) Što je bilo, opet će biti, i što se činilo, opet će se
činiti, i nema ništa novo pod suncem.

(10) Ima li išta o čemu bi se moglo reći: "Gle, ovo je novo!" Sve je već
davno prije nas postojalo.

(11) Samo, od prošlosti ne ostade ni spomena, kao što ni u budućnosti neće
biti sjećanja na ono što će poslije doći.

1. Salomonov život

(12) Ja, Propovjednik, bijah kralj nad Izraelom u Jeruzalemu.

(13) I trudih se da mudrošću istražim i dokučim sve što biva
pod nebom; o, kako mučnu zadaću zadade Bog sinovima ljudskim.

(14) Vidjeh sve što se čini pod suncem: kakve li
ispraznosti i puste tlapnje!

(15) Što je krivo, ne može se ispraviti; čega nema, izbrojiti se ne može.

(16) Rekoh onda sam sebi: "Gle, stekao sam veću mudrost nego bilo tko od
mojih prethodnika u Jeruzalemu. Duh moj sabrao je golemu mudrost i
znanje."

(17) Mudrost pomnjivo proučih, a tako i glupost i ludost, ali sam spoznao da
je to pusta tlapnja.

(18) Mnogo mudrosti - mnogo jada; što više znanja, to više boli.

#2 Tad rekoh u srcu svom: "Daj da okušam užitak i vidim što naslada pruža"
- ali gle: i to je ispraznost!

(2) O smijehu rekoh: "Ludost je"; o užitku: "Čemu valja?"

(3) Odlučih tijelo krijepiti vinom, a srce posvetiti mudrosti; poželjeh
prigrliti i ludost, kako bih spoznao usrećava li ljude ono što pod nebesima
čine za izbrojenih dana svojega života.

(4) Učinih velika djela: sazidah sebi palače, zasadih vinograde;

(5) uredih perivoje i voćnjake, nasadih u njima voćke svakojake.

(6) Načinih jezera da plodna sadišta natapam.

(7) Nakupovah robova i robinja, imadoh i sluge domaće, a
tako i stada krupne i sitne stoke više no itko prije mene u Jeruzalemu.

(8) Nagomilah srebro i zlato i blago kraljeva i pokrajina,
nabavih pjevače i pjevačice i svakoga raskošja ljudskog, sve škrinju na
škrinji.

(9) I postadoh tako velik, veći no bilo tko prije mene u Jeruzalemu; a nije
me ni mudrost moja ostavila.

(10) I što god su mi oči poželjele, nisam im uskratio, niti branih srcu
svojemu kakva veselja, već se srce moje veselilo svakom trudu mojem, i takva
bi nagrada svakom mojem naporu.

(11) A onda razmotrih sva svoja djela, sve napore što uložih da do njih
dođem - i gle, sve je to opet ispraznost i pusta tlapnja! I ništa
nema valjano pod suncem.

(12) Okrenuh zatim misao svoju mudrosti, gluposti i ludosti. Što, na
priliku, čini kraljev nasljednik? Ono što je već učinjeno.

(13) I spoznadoh da je bolja mudrost od ludosti, kao što je svjetlost bolja
od tame.

(14) Mudracu su oči u glavi, a bezumnik luta u tami. Ali također znam da
obojicu stiže ista kob.

(15) Zato rekoh u sebi: "Kakva je sudbina luđaku, takva je i meni. Čemu onda
žudjeti za mudrošću?" I rekoh u srcu: "I to je ispraznost!"
(16) Jer trajna spomena nema ni mudru ni bezumniku: obojicu će poslije nekog
vremena prekriti zaborav! I, jao, mudrac mora umrijeti kao i bezumnik.

(17) Omrznuh život, jer mi se učini mučnim sve što se zbiva pod suncem: sve
je ispraznost i pusta tlapnja.

(18) Zamrzih sve za što sam se pod suncem trudio i što sad ostavljam svome
nasljedniku.

(19) Tko zna hoće li on biti mudar ili lud? Pa ipak on će biti
gospodar sve moje muke u koju uložih sav svoj napor i mudrost pod suncem. I
to je ispraznost.

(20) I stao sam srcem očajavati zbog velikog napora kojim sam se trudio pod
suncem.

(21) Jer čovjek se trudi mudro i umješno i uspješno, pa sve to
mora ostaviti u baštinu drugomu koji se oko toga nije uopće trudio. I to je
ispraznost i velika nevolja.

(22) Jer što on dobiva za sav svoj napor i trud koji je pod suncem podnio?
(23) Jer svi su njegovi dani doista mukotrpni, poslovi mu puni brige; čak ni
noću ne miruje srce njegovo. I to je ispraznost.

(24) Nema čovjeku druge sreće već jesti i piti i biti zadovoljan svojim
poslom. I to je, vidim, dar Božje ruke.

(25) Jer tko bi mogao jesti, tko li nezadovoljan biti, osim po njemu.

(26) Mudrost, spoznaju, radost on daruje onom tko mu je po volji, a grešniku
nameće zadaću da sabira i skuplja za onoga tko je po volji
Bogu. I to je ispraznost i pusta tlapnja.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.comThis archive was generated by hypermail 2b29 : Sat Jan 22 2000 - 21:56:37 PST