Zbivanja

Medjunarodno pravo i drzavne granice SRJ

Kako je po medjunarodnom pravu teritorija, zajedno sa stanovnistvom i efektivnom vladom, jedan od tri glavna konstitutivna elementa postojanja drzava, o znacaju granica ne treba govoriti posebno. Od nespornih i jasno obelezenih granica zavisi stabilnost njihovog polozaja u svetu, razvoj miroljubivih i prijateljskih odnosa sa susedima, a samim tim i uspesan unutrasnji razvoj. Otuda medjunarodno pravo statusu i utvrdjivanju drzavnih granica posvecuje najvecu paznju. Neslaganja oko granicne crte ne samo na suvu nego i na moru i podmorju kao i u vazduhu bila su oduvek jedan od najcescih uzroka politickih i pravnih sporova koji mogu predstavljati i pretnju miru i direktan uzrok izbijanja oruzanih sukoba. Te nije slucajno sto se nepovredivost granica i ocuvanje status quo-a mogu smatrati izrazom punog postovanja i teritorijalnog integriteta drzava.
Ove obaveze se odnose ne samo na postojece formalno priznate granice nego i na sve druge linije razdvajanja teritorija kao sto su medjunarodne demarkacije ili linije primirja. Pa i prilikom stvaranja novih drzava u procesu dekolonizacije i raspada SFRJ, odnosno SSSR posle hladnog rata primenom principa "Uti possidetis juris" ("Neka vam ostane ono sto imate") doslo je do toga da se administrativne granice unutar federacija priznaju kao medjudrzavne. Inace, do razgranicenja u pravnotehnickom smislu moze doci samo sporazumom zainteresovanih drzava. Razume se, u slucaju nemogucnosti njegovog postizanja moguce je ici na medijaciju, arbitrazu, pa i Medjunarodni sud pravde u Hagu. Samo odredjivanje granicne crte vrse ovlasceni organi drzava i to polazeci od zajednicki utvrdjenih nacela, uz uzimanje u obzir istorijskih, etnickih, geografskih i drugih relevantnih momenata kao i odgovarajucih pravila medjunarodnog prava. Identifikacija granice sprovodi se na terenu.
SRJ se sa svojim jedinicama - Srbijom i Crnom Gorom - posle osnivanja novih drzava na bivsoj teritoriji SFRJ nasla u veoma delikatnom polozaju. Trebalo je preci na konacno utvrdjivanje granica sa drzavama od kojih su je u proslosti delile administrativne, tj. unutrasnje granice. Osim toga, posle intervencije NATO, Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti potvrdila je njen suverenitet i teritorijalni integritet ukljucujuci Kosovo koje je potpalo pod upravu OUN. Godine prolaze, spoljne granice ostale su neizmenjene, ali do sporazuma sa susedima ne dolazi lako. Jedino je zakljucen sa Makedonijom i potvrdjen od strane Saveta bezbednosti posto se nasao pod udarom albanskih separatista sa Kosova. Na jugu Srbije postoji demarkaciona linija pod nadzorom VJ i KFOR-a. Pripremljen je sporazum sa BiH, ali jos nije formalno zakljucen. Granica sa Hrvatskom nije u potpunosti utvrdjena. Srbija ima problema na Dunavu, a Crna Gora u vezi sa Prevlakom povodom koje se zahteva povlacenje Posmatracke misije UN.

Milan Sahovic

Zbivanja: Destrukcija drzave «

» Dogadjanja: U medjuvremenu

 


© 1996 - 2002 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar