Хармс - Кратке прице и прилози


КРАТКЕ ПРИЧЕ И ПРИЗОРИ


Фотографија: Д. Хармс 30-тих година

Цртеж: Хармсов аутопортрет (1930.)


© Yуропе, Последнја измена 10. Јануара 1996.
И