Laka prica o inflaciji

Aleksandar Ilic (aca@prafak.prafak.ni.ac.yu)
Fri, 30 Jan 1998 09:07:31 +0100


Pera, Mika i Vlada imaju po jedan dinar. Ukupno je u zemlji tri dinara.
Sva roba u zemlji se moze kupiti za tri dinara. Svakom sleduje trecina.
Onda Vlada odstampa jos jedan dinar. Sad Vlada ima pola, a Mika i
Pera cetvrtinu.
Ko nije Vlada taj je Mika i Pera . . .
Mislite o tome !!!

Aleksandar Ilic