Pravac promena

Sadrzaj


1.
Dobrosav Nesic
Zaokret u borbi za ljudska prava
Spontana borba gradjana
Novi borci za ljudska prava
»Dezerteri« iz gradjanskog rata
Ljudska prava u Srbiji - perspektive

2.
Mr Rade Veljanovski
Suzbijanje i oslobadjanje javnosti
Sunovrat medijske legislative
Ideje i predlozi
Moguci principi zakona o javnom informisanju
Predlog osnovnih principa zakona o radio-difuziji

3.
Dr Milan Kurepa
Dr Srbijanka Turajlic
Razaranje i obnova univerziteta
Zakon o univerzitetu kao izvor represije
Izbor rektora i prorektora
Izbor dekana i prodekana
Izbor profesora
Odgovornost
Posledice Zakona o univerzitetu iz 1998.
Polazista obnove

4.
Dr Zoran Ivosevic
Sudstvo u Srbiji
Sumorni ambijent podele vlasti
Nezavisnost sudstva
Garancije sudske nezavisnosti
Pravedno sudstvo
Kodeks sudijske etike
Organizacija sudova
Poruka
Prilog

Prilog
Izbor Srbije

Ranija izdanja

Iz recenzije

 


© 1996 -2000  Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar