Utopistika  

Beleska o piscu

Imanuel Volerstin

Immanuel Wallerstein, osnivac svetsko-sistemske analize, jedan od najcitiranijih i najznacajnijih naucnika u oblasti drustvenih nauka u poslednjoj cetvrtini dvadesetog veka, rodjen je 28. septembra 1930, u New Yorku, u SAD, u porodici sa korenima, odnosno poreklom austrijskih Jevreja. Diplomirao je 1951, magistrirao 1954, a doktorirao 1959, sve u oblasti sociologije, na poznatom njujorskom Columbia University. Stekao je i pocasne doktorate univerziteta u Parizu, Jorku, Briselu i Meksiku. Od 1958. do 1971. zaposlen je na Department of Sociology na Columbia University, gde je, zajedno sa Herbertom Marcuseom i drugima, i neposredni ucesnik velike intelektualne i univerzitetske pobune 1968. Pod pritiskom neokonzervativizma, najpre se, izvesno vreme, povlaci u Kanadu, na McGill University u Montrealu, gde je profesor sociologije od 1971. do 1976, a potom se, 1976, vraca u SAD, na State University of New York at Binghamton, gde je do danasnjeg dana »distinguished professor« sociologije na Department of Sociology i direktor istrazivackog Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems and Civilizations.
 


I
II
III
Sadrzaj
Iz recenzije
Ranija izdanja

 

© 1996 - 1999 Republika & Yurope - Sva prava zadrzana 
Posaljite nam vas komentar