Aktivnosti GID-a i nasih clanova

Prva godina GID-a je bila veoma uspešna. Pored svih problema koji prate klubove u osnivanju, uspeli smo da organizujemo dva istraživačka kampa: na Povlenu i u Bačkom Monoštoru kod Sombora. Na Povlenu je ispitivana mogućnost razvoja seoskog turizma. U Bačkom Monoštoru je započeto petogodišnje istraživanje celokupnog eko-sistema, tako da je pored geografskih, realizovano i više bioloških radova.

Povlen
Bački Monoštor, Sombor

Pored toga stigli smo i da učestvujemo na hidrobiološkoj školi u Kotoru, a uspostavljen je i prvi kontakt sa inostranim društvima - DEM iz Makedonije.

Hidro-biološka škola, Kotor
Eko-kamp na Matci, Makedonija